hudební nástroje

O hudebních nástrojích

Dřevěné bytosti – naši průvodci světem tónů a poznávání sebe samých.

Hudební nástroje mnou vyráběné spadají do kategorie intuitivních. Co si pod tím představit? Intuitivní nástroj nám umožňuje hrát a tvořit hudbu bez znalosti hudební teorie. Vystačíme si tak s naším vnitřním citem. Když nástroji nasloucháme, dokáže nás sám vést a hudba se tvoří sama. Nám následně příchází učení v podobě odevzdání se toku hudby. Mozek najednou přestává zasahovat a ovlivňovat rytmy a tóny. Stáváme se tak hráčem i publikem zároveň.

 

Můžete plynule pokračovat níže či využít následujících tlačítek pro přeskočení na konkrétní sekci, která Vás zajímá.

didgeridoo_uvod

didgeridoo

Didgeridoo je původem australský nástroj. Domorodý název zní yidaki a je tradičně používán při léčivých či iniciačních rituálech. Australská podoba nástroje je dutý kmen eukalyptu, který byl vyžrán termity. U nás termity nemáme, takže je nutno si při výrobě pomoci dlabáním.

Didgeridoo vyrábím z našeho místního dřeva, ke kterému máme blízko a denně se s ním potkáváme při procházkách přírodou. Z původního australského nástroje nám tak zůstává pouze fyzický vzor a otisk domorodého poselství, vše ostatní si již můžeme tvořit podle nás. Vznikají tak jedinečné české nástroje mnoha tvarů, barev a vzorů z českých dřevin.

bručivý drone

Didgeridoo je nástroj s velmi specifických zvukem. Základní tón se nazývá drone a dosáhneme jej rozvibrováním rtů. Výsledkem je hutný bručivý zvuk, který je bohatý na alikvótní tóny. Při následné hře lze využít široké škály technik, ke kterým patří například různé tvarování ústní dutiny, nastavování jazyka či používání hlasivek.

 

Při čisté hře z našeho srdce pak okolní prostor ožívá a my vnímáme hlouběji přírodu kolem nás, hru větru a léčivost nástroje, který nás právě propojil s Matkou Zemí a vyšším vědomím.

propojení s dechem

Abychom mohli s lehkostí hrát na didgeridoo, potřebujeme být plně propojeni s naším dechem. Při hře se využívá tzv. cirkulačního dechu, což je hráčská technika použivající ústní dutinu jako zásobárnu dočasného vzduchu pro překlenutí doby potřebného pro nádech. Již samotné naučení se této techniky je velký pokrok pro celkovou práci s naším dechem, neboť nás nutí zvědomovat si fakt, že dýcháme a že dech můžeme aktivně používat k něčemu dalšímu než jen automatickému nádechu a výdechu.

Paralelně s tím přichází velká obroda našich plic a zvýšení celkové plicní kapacity. V budoucnu pak již přestáváme řešit otázku dýchání při hraní a můžeme se hlouběji ponořovat do objevování zvuků a sebe samotných.

jak to vzniká?

Každý nástroj mnou vyrobený má původ v přírodě. Často brouzdám různými remízky a tmavými kouty lesů, kde lze nalézt opravdové poklady. V nenápadných kmíncích se skrývají lesní bytosti – naši budoucí průvodci světem hudby a našeho vnitřního Já. S poděkováním pak tyto bytosti odnáším, suším a začínám tvořit budoucí nástroje.

Když přijde ten  správný čas, tak začnu vnímat budoucí délku, tvar i poselství a začnu fyzicky formovat vznikající nástroj. K tomu využívám obvykle pásové pily a kulatých dlát, kterými vnitřek vydlabávám. Když jsem s výsledkem spokojen, tak přichází lepení, schnutí a následné opracování. To se již nese v duchu uměleckém, kdy vzniká vnější podoba. Různé zdobení, tvarovávání či vyřezávání. Po finální povrchové úpravě olejováním si musí nový nástroj ještě sednout a ustálit se po všech změnách, které právě zažil. Po nějaké době je pak plně připraven a čeká na propojení s novým majitelem.

jedinečný průvodce

Každá větev či kmen aneb každá přírodní bytost, ze které se stane didgeridoo jsou jedinečné. Každý nástroj má tak svoji vlastní energii, podobu a své poselství. Rád pracuji se dřevem černého bezu, jasanu či javoru. Občas se přitočí třeba kus švestky či na mne někde vykoukne tvrdý akát. Vzácností v krajině Českého ráje je například jilm. Rozličnost délek pak zajišťuje rozličnost tónů. Tvořím nástroje dlouhé a hluboké či krátké a vysoké. Lze vyrobit nástroj vhodný ke klidné meditativní hře či naopak k rychlé a dynamické hře. Možnosti jsou zkrátka neomezené.

 

Sháníte didgeridoo a nevíte kde začít? Neumíte hrát? Potřebujete poradit? S tím vším Vám milerád pomohu a přenesu Vás do úžasného světa didgeridoo a propojení s dechem.

didge04
didge02
didge03
didge01
didge05
didge06
fletny_uvod

Flétny

aneb lehkost plynutí

Pojďte se se mnou vydat na cestu za kouzelnými tóny. Sedněme si na rozkvetlou louku či na kraj lesíku a zahrajme si melodii odrážející zpěv ptáků či doplňme pár tóny zpěv větru.

Flétna je laskavý nástroj, který dokáže zklidnit rozvířenou mysl, propojit nás s rytmem našeho srdce či rozjasnit chmurný den.

Na flétnu lze hrát meditativně a užívat si klidných medových tónů a plout lodí v oceánu naší mysli. Můžeme hrát dynamicky a jasnými hlasitými tóny rozpustit tíživé těžké myšlenky či příkrov emocí. Můžeme zahrát našim blízkým pro radost. Zkrátka můžeme hrát mnoha způsoby a všechny budou přínosné a léčivé.

Stejně jako didgeridoo vnímám i flétny jako samostatné bytosti. Flétna může být naším průvodcem světem tónů i našimi vnitřními světy. Budeme-li k našemu nástroji takto přistupovat a hrát na něj vědome a s úctou, odvděčí se nám dlouhou službou a přinese nám spoustu prožitků. Každá flétna byla kdysi živou větví či prstem stromu a nese si tak dál poselství svého původu.

 

V současné době se věnuji tvorbě především indiánských fléten. Více se o nich dočtete v následujících odstavcích

indiánská flétna

Indiánská flétna má původ v tradicích amerických indiánů. Princip tvorby tónů je stejný, jako u fléten jiných původů – vzduch prochází náústkem na dělící hranu. Zde vznikají vzdušné víry a třecí tóny, které vnímáme v podobě onoho nezaměnitelného zvukového projevu. Tělo flétny přitom funguje jako otevřený vzduchový sloupec, jehož délka nám udává tón nástroje. Dírky v těle tento válec poměrově zkracují a vznikají tak vyšší tóny.

 

Indiánská flétna má oproti jiným flétnám navíc předkomoru, která funguje jako stabilizátor vzduchu. Vystačíme si tak s menším množstvím vzduchu než u běžné flétny a můžeme tak hrát déle než nám tzv. „dojde vzduch“.

Vzhled a ladění

Součástí tradiční indiánské flétny je tzv. ptáček či fetiš. Co to je? Primárně je to funkční prvek, který slouží pro zakrytí kanálku vedoucího vzduch z předkomory (tam foukáme) na dělící hranu na začátku hrací komory (tělo flétny, tam kde držíme dírky). Bez tohoto kousku dřeva by flétna nehrála. Druhá funkce je pak funkce ozdobná či dominantní, kdy ptáček může být vyveden v podobě silových zvířat či ozdobných vyřezávek a zajišťovat nám tak unikátnost naší flétny. Ptáček se na flétnu váže pomocí kožených provázků a spoj musí být vždy dokonale těsný, aby nám neunikal vzduch bokem.

Indiánská flétna je laděna pentatonicky, což je hudební systém založený na stupnicích o pěti tónech. Využijeme-li základního prstokladu, při němž postupně odspodu nahoru (směrem k ústům) pouštíme jednotlivé dírky, hrajeme mollovou stupnici. Jednotlivé tóniny fléten jsou pak možné v každé tónině. Ať je to tónina A, C nebo třeba F.

Intuitivnost

Krása hry na indiánskou flétnu spočívá v intuitivitě hraní. Nepotřebujeme znát žádné písně

či učit se jak je zahrát. Hrajeme to, co právě cítíme a tvoříme hudbu tak, jak to přichází. Pentatonické ladění nám v tom napomáhá, neb našemu uchu bude ladit jakákoliv zahraná kombinace tónů.

Zdá se Vám to složité? Je to naopak velmi jednoduché. Pokaždé hrajeme tu správnou píseň. Neopakovatelnou píseň daného okamžiku, když budeme hrát příště tak bude přítomný okamžik jiný a píseň bude též jiná. A to je to kouzelné.

Jak začít hrát?

S každou flétnou mnou vyrobenou dodávám průvodní povídání, v kterém je uveden základní prstoklad a všechny důležité informace k úspěšné hře. Též v něm najdete ladění tónu každé dírky a frekvenci základního tzv. referenčního tónu. Flétny ladím do běžného standartu, většina fléten z mé výroby má 6 dírek. Základ hry lze najít též na internetu či zhlédnout na Youtube.

Pokud si přijedete vybrat flétnu osobně, tak Vám základy rád ukážu a Vám pak již bude stačit pouze trénovat a hrát si.

fletny01
fletny03
fletny02
fletny06
fletny04
fletny05
samanskenastroje_uvod

šamanské nástroje

Co si pod tímto pojmem představit? Naprosto typickým zástupcem této kategorie je šamanský buben. Je to jednoduchý rámový buben, na který většinou hrajeme naprosto základní a pravidelný rytmus bum-bum-bum-bum.

Dalším typickým zástupcem je chřestidlo, které zní báječně právě jako společník bubnu, ale můžeme jej využívat i samostatně.

 

Teoreticky lze do této kategorie zařadit jakýkoliv nástroj, který používáme pro osobní práci se sebou či prostorem. Avšak já se omezím na tyto dva hlavní zástupce – bubny a chřestidla.

šamanský buben

Šamanský buben je jednoduchý rámový buben potažený koženou blánou. Blána může být z rozličných zvířat, nejčastěji se používá kozí, srnčí či jelení nebo třeba kančí kůže. Výroba bubnu je rituál sám o sobě. Hra na šamanský buben je jednoduchá a buben nás odvděčí svým dlouhoznějícím mohutným zvukem, který nám může připomínat například tepot srdce.

Nedílnou součástí bubnu je palička. Paličku se snažím vždy sladit dohromady s energií daného bubnu a vybírám proto jedinečné kusy dřeva, které mi tzv. „přijdou do cesty“.

chřestidlo

Chřestidlo je jednoduchý nástroj skládající se z duté kopule s náplní (já většinou používám různé fazolky, semena či rýži). Na chřestidlo lze hrát jednoduché i složitější rytmy a považuji jej za takového základního rytmického kamaráda.

Mnou vyráběná chřestidla jsou tvořena ze stejné kůže, která se používá na buben. Kůži sešívám z několika kusů a pak ji dále tvaruji, suším a zdobím. Rukojeť může být jednoduchá či složitá, rovná či zahnutá či například zdobená nějakým dalším prvkem jako je třeba krystal.

samanske02
samanske03
samanske01